Raghavendra Ashtottara Namavali

।। राघवेन्द्राष्टोत्तरनामावली ।। ॐ स्ववाग्दे व तासरि द्ब क्तविमली कर्त्रे नमः ॐ राघवेन्द्राय नमः ॐ सकल प्रदात्रे नमः ॐ भ क्तौघ सम्भे दन द्रुष्टि वज्राय नमः ॐ… Read more “Raghavendra Ashtottara Namavali”

Raghavendra Stotra

॥ श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम् ॥ श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोब्धिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षशिरः स्पृशन्ती । पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सुहंसा देवाळिसेवितपराङ्घ्रिपयोजलग्ना ॥ १॥ जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सुसत्त्व नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता । दुर्वाद्यजापतिगिळैर्गुरुराघवेन्द्रवाग्देवतासरिदमुं विमलीकरोतु ॥ २॥ श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः । अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु मां सदाऽयम्… Read more “Raghavendra Stotra”

Vishnu Sahasranama – Sanskrit

विष्णुसहस्रनाम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः । भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १॥ पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ २॥ योगो योगविदां… Read more “Vishnu Sahasranama – Sanskrit”