Majhe Maher Pandhari

माझे माहेर पंढरी । आहे भीवरेच्या तीरी ॥१॥ बाप आणि आई । माझी विठ्ठल रखुमाई ॥२॥ पुंडलीक राहे बंधू । त्याची ख्याती काय सांगू ॥३॥ माझी बहीण… Read more “Majhe Maher Pandhari”

Bhagavad Gita 12.13

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी।।12.13।। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।12.14।।